Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Công bố điểm thi vào lớp 10 chuyên

TAVICO hỗ trợ công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 chuyên cho các Sở Giáo Dục và Đào Tạo

9h, Thứ 3 Ngày 24/6/2014, cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

11h30, Thứ 3 Ngày 24/6/2014, cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Cài đặt phần mềm GIS: Quản lý hạ tầng giao thông và Ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn (ngày 21/06/2014)

Ngày 21/06/2014, TAVICO cài đặt phần mềm GIS: Quản lý hạ tầng giao thông và Ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn.

Cập nhật phần mềm kho cho Cafe 80 Hùng Vương - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam (Ngày 23/06/2014)

Ngày 23/06/2014, TAVICO cập nhật phần mềm kho cho Cafe 80 Hùng Vương - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam.

1. Nâng cấp phiếu thu, chi.

2. Quản lý công nợ: chi tiết, tổng hợp.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

TAVICO hỗ trợ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cho các Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Thứ 7 Ngày 14/6/2014, cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Thứ 3 Ngày 17/6/2014, cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Cập nhật phần mềm kho cho nhà thuốc CTY CP DƯỢC VTYT ĐỨC THÀNH 465 Hùng Vương - P. An Sơn - Tp. Tam Kỳ - Ngày 23/06/2014

Ngày 23/06/2014, TAVICO cập nhật phần mềm kho cho nhà thuốc CTY CP DƯỢC VTYT ĐỨC THÀNH 465 Hùng Vương - P. An Sơn - Tp. Tam Kỳ.

1. Tăng tốc xử lý số liệu báo cáo tồn kho.

2. Tính toán tiền: nhập - xuất - tồn theo đơn giá xuất 2.

3. Thiết kế mẫu in báo cáo tồn kho.

Triển khai phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Đại lý thức ăn thủy sản Hương Luận - Thôn 5 - Tam Hải - TT. Núi Thành - Q.Nam

Ngày 14/6/2014 Triển khai phần mềm Quản lý kinh doanh

Phân hệ quản lý kho - tSFB cho Đại lý thức ăn thủy sản Hương Luận - Thôn 5 - Xã Tam Hải - TT. Núi Thành - Quảng Nam.

Triển khai phần mềm quản lý cho quán Cafe 80 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Q.Nam

Ngày 12/06/2014, Triển khai phần mềm quản lý cho quán Cafe 80 Hùng Vương -  TP.Tam Kỳ - Q.Nam

Chuyển giao phần mềm Quản lý kho hàng cho Nhà phân phối Hồng Sang - Tam Kỳ

Ngày 09/6/2014, công ty TAVICO đã triển khai phần mềm Quản lý kho - tSFB cho nhà phân phối Hồng Sang

ĐC: 23 Trương Quang Giao - P. An Sơn - TP. Tam Kỳ - Q.Nam

Cập nhật phần mềm kho cho CTY CP DƯỢC VTYT ĐỨC THÀNH 465 Hùng Vương - P. An Sơn - Tp. Tam Kỳ

Ngày 05/06/2014, TAVICO Cập nhật phần mềm kho cho CTY CP DƯỢC VTYT ĐỨC THÀNH 465 Hùng Vương - P. An Sơn - Tp. Tam Kỳ

- Xem và in biên bản đối chiếu công nợ cho: Nhà cung cấp và khách hàng.

- Cập nhật giao diện chương trình.

Triển khai DEMO hệ thống GIS - Quản lý giao thông và ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn

Trong hai ngày 02,03 tháng 06 năm 2014. TAVICO đã triển khai chạy thử nghiệm hệ thống phần mềm GIS - Quản lý giao thông và ánh sáng đô thị cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Bàn.

Đây là lần DEMO đợt 01 để lấy góp ý của phòng chuyên môn về dữ liệu, giao diện và chức năng phần mềm.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]