Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Chuyển giao Phần mềm quản lý kho cho Đại lý linh kiện điện thoại BIN 209, TP Tam Kỳ.

Ngày 08/11/2014, TAVICO đã cài đặt và chuyển giao phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Đại lý Linh kiện điện thoại BIN 209

Địa chỉ: Số 209 - Trần Cao Vân - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Phần mềm đảm bảo nhu cầu quản lý số lượng lớn các linh kiện, phụ kiện của đơn vị sử dụng.

Cài đặt và triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý Nhân khẩu - Hộ khẩu cho Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên

Ngày 20/10/2014, công ty TAVICO đã triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý Nhân khẩu - Hộ khẩu cho UBND phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nâng cấp phần mềm quản lý kho cho công ty Cổ phần 584 Nha Trang (30/9/2014)

584nhatrang web info

Ngày 30/9/2014, TAVICO cập nhật phần mềm kho cho công ty Cổ phần 584 Nha Trang


mục 1: số tự tăng

chỉnh lại số tự tăng theo phiếu gần nhất

mục 2: cắt hóa đơn.

cho thêm 2 nút là cắt hoặc copy hóa đơn

nếu cắt: khi phiếu mới được lưu xong, ta sẽ thực hiện cắt ở hóa đơn

Đưa vào chạy thử nghiệm website công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam

xsktquangnam

Ngày 26/9/2014, TAVICO đưa website công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam chạy thử nghiệm tại địa chỉ http://xsktquangnam.vn

Đưa vào hoạt động chính thức website nâng cấp của trường THPT Bắc Trà My

thptbactramy

Sau thời gian chạy thử nghiệm rất kỹ phiên bản nâng cấp (do TAVICO nâng cấp, web cũ của đơn vị khác) website của trường THPT Bắc Trà My đã đưa vào sử dụng chính thức tại địa chỉ http://thpt-bactramy.edu.vn ngày 25/9/2014

Đưa website + ooffice của trường PTDTNT Nam Giang vào hoạt động chính thức

truong ptdtnt nam giang

Sau thời gian chạy thử nghiệm, hệ thống website mới, được nâng cấp từ website cũ (do nhà cung cấp khác thực hiện). Ngày 18/9/2014, Website và phần mềm Văn phòng trực tuyến của trường PT DTNT Nam Giang được đưa vào hoạt động chính thức tại địa chỉ: dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn

Chạy thử nghiệm website mới cho trường THPT Bắc Trà My

Ngày 5/9/2014; sau thời gian tiến hành dự án nâng cấp, TAVICO đã đưa hệ thống website mới cho trường THPT Bắc Trà My vào hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ thptbactramy.tavico.vn.

Chạy thử nghiệm website và phần mềm văn phòng trực tuyến cho trường DTNT Nam Giang

Ngày 3/9/2014; sau thời gian tiến hành dự án nâng cấp, TAVICO đã đưa hệ thống website mới và phần mềm văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường DTNT Nam Giang vào hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ dtntnamgiang.tavico.vn.

Nâng cấp Phần mềm Hộ tịch - tSFC: Tạo tiêu đề Thay đổi cải chính theo tiêu chuẩn mới

Nâng cấp chức năng tự động tạo tiêu đề cho các nội dung Thay đổi cải chính khai sinh.

Rút gọn các tiêu đề theo yêu cầu của thực tế

vd:

+ Từ:

"Cải chính họ tên và chữ đệm, cải chính ngày sinh, bổ sung quốc tịch, cải chính họ và tên của cha, cải chính năm sinh của cha và bổ sung quốc tịch của

Nâng cấp tGenCode - Phần mềm sinh ra phần mềm

Nâng cấp chức năng tự động tạo dự án mẫu cho phần mềm tGencode.

Tự động đưa các Module và Menu chức năng vào Form main của dự án mẫu vừa được tạo.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]