Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Xây dựng Cổng thông tin tích hợp hệ thống GIS Nông Sản huyện Phú Ninh

Ngày 12/6/2019, TAVICO tiến hành báo cáo hoàn thành hệ thống phần mềm thuộc Dự án: Xây dựng Cổng thông tin tích hợp hệ thống GIS Nông Sản huyện Phú Ninh. Đây là một hệ thống công nghệ thông tin 4.0 tích hợp Gis, QRcode, Blockchain... hoàn chỉnh phục vụ phát triển quy hoạch và phát triển nông nghiệp và nông sản theo hướng liên kết chuỗi bền vững trên địa bàn huyện Phú Ninh.

tavico