Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến – Ooffice v3.0 cho Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn

myson

Ngày 27/3/2019, Công ty TAVICO đã triển khai xong hệ thống phần mềm Văn phòng trực tuyến phiên bản 3.0 (Ooffice v3.0) cho Ban

Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn

Đây là hệ thống quản lý, điều hành công việc hiện đại, bảo mật chạy trên Internet với đầy đủ các chức năng

1/ Trao đổi thông tin:

2/ Quản lý hồ sơ công văn:

3/ Lịch công tác tuần:

4/ Lịch công tác tháng
5/ Giao ban (Trao đổi công việc của lãnh đạo)
6/ Kế hoạch năm
7/ Tài liệu: Kho lưu trữ, tìm kiếm tài liệu theo nhiều loại, nhiều phòng ban khác nhau
8/ Nhân sự: quản lý sơ yếu lý lịch, quá trinh công tác, quá trình nâng bậc lương
9/ Thống kê: hoàn toàn mới

10/ Đặc biệt trò chuyện:

11/ Chức năng riêng dành cho quản trị hệ thống