Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Hoàn thành việc đo vẽ và biên tập dữ liệu bản đồ cho dự án của tập đoàn Sun Group

Ngày 31/12/2016, công ty TAVICO đã hoàn thành, bàn giao dữ liệu bản đồ số khu Nguyễn Tri Phương, Hòa Xuân và Nam Hòa Xuân trên hệ thống phần mềm GIS - Sản giao dịch Bất động sản SunLand cho tập đoàn Sun Group.

maphoaxuan