Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Hoàn thành việc đo vẽ và biên tập dữ liệu bản đồ cho dự án của tập đoàn Sun Group

Ngày 31/12/2016, công ty TAVICO đã hoàn thành, bàn giao dữ liệu bản đồ số khu Nguyễn Tri Phương, Hòa Xuân và Nam Hòa Xuân trên hệ thống phần mềm GIS - Sản giao dịch Bất động sản SunLand cho tập đoàn Sun Group.

maphoaxuan

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]