Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Nâng cấp website cho WENCO

Ngày 10/1/2017, hoàn thành việc nâng cấp và đưa vào sử dụng chính thức website công ty WENCO, đây là công ty hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ Nước và Môi trường. WENCO là khách hàng của TAVICO từ năm 2011.

hinhmoi

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]