Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp phần mềm Ooffice

Từ ngày 6/12/2016, TAVICO bắt đầu đợt tiến hành nâng cấp phần mềm Ooffice lên phiên bản mới cho hàng loạt các đơn vị như: Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam, Sở Tài nguyên Môi trường Phú Yên... Các trường THPT như: Nguyễn Huệ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến, Bắc Trà My...

ooffice moi