Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp phần mềm Ooffice

Từ ngày 6/12/2016, TAVICO bắt đầu đợt tiến hành nâng cấp phần mềm Ooffice lên phiên bản mới cho hàng loạt các đơn vị như: Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam, Sở Tài nguyên Môi trường Phú Yên... Các trường THPT như: Nguyễn Huệ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến, Bắc Trà My...

ooffice moi

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]