Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Xây dựng và triển khai hệ thống Sàn giao dịch BĐS Trực tuyến Sunland thuộc tập đoàn Sun Group

- Đầu tháng 11 công ty TAVICO đã hoàn thành và chuyển giao hệ thống Sàn Giao Dịch Trực Tuyến SunLand thuộc tập đoàn Sun Group.

- Đây là hệ thống bản đồ cho phép mọi giao dịch từ tìm hiểu, xem trực quan lô đất, khu đất, mua bán đất nền diễn ra ngay trên Internet. Rất thuận lợi cho người bán và người mua, cho chủ đầu tư và người mua.

- Tương thích với mọi thiết bị, xem được ở dạng bản đồ và dạng vệ tinh thực tế.

- Hệ thống được thiết kế và xây dựng trên công nghệ GIS 2.0 của công ty TAVICO

sunland