Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp hệ thống GIS lên phiên bản 2.0

Ngày 6/9/2016 đã hoàn thành nâng cấp hệ thống GIS lên phiên bản 2.0, với hàng loạt cải tiến và thay đổi về công nghệ

- Quản lý và vận hành trên môi trường điện toán đám mây

- Tốc độ nhanh, nhẹ nhàng, không tốn nhiều tài nguyên máy chủ

- Biên tập và chỉnh lý bản đồ ngay trên trình duyệt web

- v.v....

- Áp dụng cho:

 + Hệ thống phần mềm GIS quản lý hạ tầng giao thông và ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn

 + Hệ thống phần mềm GIS quản lý hạ tầng giao thông huyện Thăng Bình

 + Hệ thống phần mềm GIS hỗ trợ xúc tiến đầu tư huyện Phú Ninh

 + Hệ thống phần mềm GIS hỗ trợ du khách

 + Hệ thống phần mềm GIS quan trắc môi trường tự động, liên tục (Tích hợp với các thiết bị điều khiển tự động - PLC)

gisphuninh