Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp hệ thống GIS lên phiên bản 2.0

Ngày 6/9/2016 đã hoàn thành nâng cấp hệ thống GIS lên phiên bản 2.0, với hàng loạt cải tiến và thay đổi về công nghệ

- Quản lý và vận hành trên môi trường điện toán đám mây

- Tốc độ nhanh, nhẹ nhàng, không tốn nhiều tài nguyên máy chủ

- Biên tập và chỉnh lý bản đồ ngay trên trình duyệt web

- v.v....

- Áp dụng cho:

 + Hệ thống phần mềm GIS quản lý hạ tầng giao thông và ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn

 + Hệ thống phần mềm GIS quản lý hạ tầng giao thông huyện Thăng Bình

 + Hệ thống phần mềm GIS hỗ trợ xúc tiến đầu tư huyện Phú Ninh

 + Hệ thống phần mềm GIS hỗ trợ du khách

 + Hệ thống phần mềm GIS quan trắc môi trường tự động, liên tục (Tích hợp với các thiết bị điều khiển tự động - PLC)

gisphuninh

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]