Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/4/2016, công ty TAVICO phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đưa hệ thống Cổng thông tin điện tử Sở vào hoạt động chính thức sau thời gian nâng cấp

Địa chỉ: http://vhttdlqnam.gov.vn

Hình ảnh:

vhttdlqnam