Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/4/2016, công ty TAVICO phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đưa hệ thống Cổng thông tin điện tử Sở vào hoạt động chính thức sau thời gian nâng cấp

Địa chỉ: http://vhttdlqnam.gov.vn

Hình ảnh:

vhttdlqnam

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]