Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế website, triển khai phần mềm Ooffice cho trường Trà Dơn

Hệ thống website bằng công nghệ mới, đẳng cấp mới

- Tốc độ nhanh

- Nhiều hiệu ứng đẹp

- Tất cả các module kể cả banner trang chủ nhà trường đều có thể tự thay đổi mà không cần đến công ty TAVICO.

- .V.V..

Phần mềm Văn phòng trực tuyến Ooffice: trao đổi thông tin, thông báo, điều hành công việc nhanh chóng, tiện lợi ...

Địa chỉ website: tradonw-ntm.edu.vn

tradonw