Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai trang web liên lạc và bổ sung thêm module Quỹ khuyến học, Quỹ tăng cường cơ sở vật chất nhà trường tích hợp trên Website Trường THPT Bắc Trà My – Huyện Bắc Trà My

GIỚI THIỆU TRANG WEB LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH - CỰU GIÁO VIÊN

dangky
1. MODULE LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH: Khách tự đăng ký, nhà trường kiểm duyệt
- Tích hợp trên website nhà trường
- Xem danh sách cựu học sinh
- Xem thông tin chi tiết của cựu học sinh
- Đăng ký là cựu học sinh của nhà trường, bằng cách nhập thông tin vào form đăng ký.
- Phần quản lý đăng ký cựu học sinh, tích hợp trong phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice, được quản lý bởi Ban giám hiệu hoặc Quản trị
    + cho phép xem thông tin đăng ký chi tiết, kiểm duyệt, công bố hay không công bố
    + cho phép xóa thông tin nếu đăng ký tầm bậy
- Đảm bảo
    + Thông tin phải được kiểm tra đúng đắn mới cho công bố, đảm bảo không có tin rác
    + Ngăn ngừa đăng ký liên tục gây phá hoại (spam) bằng mã xác minh khi khách đăng ký

1. MODULE LIÊN LẠC CỰU GIÁO VIÊN: Khách tự đăng ký, nhà trường kiểm duyệt
- Tương tự như module cựu học sinh, chi khác phần nội dung chi tiết.

danhsachcuuhocsinh

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]