Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế website, triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến cho trường THPT Trần Quý Cáp Hội An

Ngày 17/7/2015, Công ty TAVICO đã hoàn thành, bàn giao website và phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường THPT Trần Quý Cáp, Hội An.

Website chạy tại địa chỉ: http://tranquycaphoian.edu.vn

tranquycaphoian