Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp Cổng thông tin Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam

Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Quảng Nam sau thời gian nâng cấp đã chạy chính thức vào ngày 28/3/2015. (Phiên bản cũ hoạt động từ năm 2010 đến 27/3/2015)

Việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt và không bị gián đoạn

sgd2015