Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice cho Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam

Ngày 26/3/2015, Nâng cấp Phần mềm Văn phòng trực tuyến, Văn phòng điện tử - Ooffice cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Quảng Nam lên version 2.0.

Ooffice của TAVICO đã được sử dụng tại Agribank Quảng Nam từ năm 2010 đến giờ vẫn đang hoạt động rất hiệu quả, chính vì vậy Agribank Quảng Nam tiếp tục tin dùng và yêu cầu được nâng cấp lên V2.0 để việc sử dụng được thuận lợi hơn.