Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Hoàn thành phần mềm Gis khoáng sản Version 1.0

Ngày 2/3/2015, công ty TAVICO cho ra mắt phần mềm GIS quản lý khoáng sản phiên bản 1.0. Với hệ thống này phòng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường có thể xem được vùng hoạt động, vùng cấp hoạt động khoáng sản trên nền bản đồ. Cho phép kiểm tra nhanh vùng đăng ký hoạt động khoáng sản có năm trong vùng cấp không và hàng loạt chức năng khác. Xem phần mềm tại đây

ks01