Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Tập huấn phần mềm Ooffice cho huyện Phú Ninh

Ngày 20/1/2015, công ty TAVICO tiến hành tập huấn chuyển giao phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice cho toàn bộ cán bộ thuộc Huyện Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Phú Ninh.

taphuan ooffice cho huyen phu ninh 1

taphuan ooffice cho huyen phu ninh 3