Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Biên tập nội dung dữ liệu Gis Điện Bàn

Ngày 09/12/2014: Bổ sung 2 tuyến đường ven hồ trung tâm hành chính trung tâm hành chính:

Đoạn từ Kho bạc đến Bảo tàng  Chiều dài: 0,440 (km)

Đoạn Bảo tàng đến D165 Hoàng Diệu   Chiều dài: 0,285 (km)

DB VH2

Thêm 2 tuyến đường ven hồ Trung tâm Hành chính


duongvenhotthc

Cập nhật lại Hồ ven Trung tâm Hành chính