Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Biên tập nội dung dữ liệu Gis Điện Bàn

Ngày 09/12/2014: Bổ sung 2 tuyến đường ven hồ trung tâm hành chính trung tâm hành chính:

Đoạn từ Kho bạc đến Bảo tàng  Chiều dài: 0,440 (km)

Đoạn Bảo tàng đến D165 Hoàng Diệu   Chiều dài: 0,285 (km)

DB VH2

Thêm 2 tuyến đường ven hồ Trung tâm Hành chính


duongvenhotthc

Cập nhật lại Hồ ven Trung tâm Hành chính

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]