Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai Module Quản lý chất lượng cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

 BX

Ngày 9/12/2014 TAVICO triển khai mô đun Quản lý chất lượng cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Website: http://www.bvtwqn.vn

- Xử lý số liệu đầu vào từ file Excel

- Truy xuất thông tin đầu ra theo yêu cầu:

 + Thống kê thông tin bệnh nhân theo lượt khám: có cận lâm sàn, không có cận lâm sàn...

 + Thống kê thời gian khám: theo dịch vụ, theo thời gian trung bình của bệnh nhân....

 + ....