Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Chuyển giao Phần mềm quản lý kho cho Đại lý linh kiện điện thoại BIN 209, TP Tam Kỳ.

Ngày 08/11/2014, TAVICO đã cài đặt và chuyển giao phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Đại lý Linh kiện điện thoại BIN 209

Địa chỉ: Số 209 - Trần Cao Vân - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Phần mềm đảm bảo nhu cầu quản lý số lượng lớn các linh kiện, phụ kiện của đơn vị sử dụng.