Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Cài đặt và chuyển giao phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Công ty TNHH Dương Thịnh Phát - Đà Nẵng

Ngày 19/11/2014, TAVICO đã chuyển giao phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Công ty TNHH Dương Thịnh Phát

Địa chỉ: K65 H7/02 Tô Hiến Thành- TP. Đà Nẵng

Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nhập và báo cáo số liệu thực tế của doanh nghiệp.