Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Cập nhật phần mềm kho cho Cafe 80 Hùng Vương - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam (Ngày 23/06/2014)

Ngày 23/06/2014, TAVICO cập nhật phần mềm kho cho Cafe 80 Hùng Vương - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam.

1. Nâng cấp phiếu thu, chi.

2. Quản lý công nợ: chi tiết, tổng hợp.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]