Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai phần mềm quản lý cho quán Cafe 80 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Q.Nam

Ngày 12/06/2014, Triển khai phần mềm quản lý cho quán Cafe 80 Hùng Vương -  TP.Tam Kỳ - Q.Nam