Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai phần mềm quản lý cho quán Cafe 80 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Q.Nam

Ngày 12/06/2014, Triển khai phần mềm quản lý cho quán Cafe 80 Hùng Vương -  TP.Tam Kỳ - Q.Nam

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]