Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai DEMO hệ thống GIS - Quản lý giao thông và ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn

Trong hai ngày 02,03 tháng 06 năm 2014. TAVICO đã triển khai chạy thử nghiệm hệ thống phần mềm GIS - Quản lý giao thông và ánh sáng đô thị cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Bàn.

Đây là lần DEMO đợt 01 để lấy góp ý của phòng chuyên môn về dữ liệu, giao diện và chức năng phần mềm.