Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai DEMO hệ thống GIS - Quản lý giao thông và ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn

Trong hai ngày 02,03 tháng 06 năm 2014. TAVICO đã triển khai chạy thử nghiệm hệ thống phần mềm GIS - Quản lý giao thông và ánh sáng đô thị cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Bàn.

Đây là lần DEMO đợt 01 để lấy góp ý của phòng chuyên môn về dữ liệu, giao diện và chức năng phần mềm.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]