Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Cập nhật phần mềm bán lẻ cho khu biệt thự Hòa Thuận - THACO

Ngày 14/5/2014, TAVICO hỗ trợ và cập nhật phần mềm bán lẻ cho khu biệt thự Hòa Thuận (THACO) - phường Hòa Thuật - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

1. Hạn mức xuất bán lẻ theo ngày:
. Khai báo bên sản phẩm bán lẻ thêm thông tin: hạn mức bán lẻ.
. Thiết kế cảnh báo hạn mức:

 - Trên giao diện chọn sản phẩm cho phiếu bán lẻ.

THACO update 2014-5-14

 - Trên giao diện quản lý các phiếu bán lẻ.

  - Ở giao diện bán lẻ có cơ chế lọc tự động và bằng tay (Chỉ lọc những sản phẩm có hạn mức)

2. Khi thanh toán: hiển thị tiền khách đưa rồi mới hiển thị chọn thanh toán.

3. Báo cáo doanh thu:
. hiển thị 3 điều kiện: thanh toán còn nợ, thanh toán không nợ, chưa thanh toán..
. Báo cáo theo sản phẩm: vừa theo doanh thu và vừa theo số lượng từng sản phẩm.

THACO update 2014-5-14 2

4. Hỗ trợ tạo thêm các user account để sử dụng phần mềm.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]