Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai chạy DEMO Website công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang

Ngày 7/4/2014, công ty TAVICO đã tiến hành nâng cấp xong website cho công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang, theo mô hình website bán hàng dạng thương mại điện tử; hiện tại đang cho chạy DEMO để góp ý hoàn thiện tại địa chỉ 584nhatrang.tavico.vn (Địa chỉ chính thức: 584nhatrang.vn hoặc 584nhatrang.com.vn)

Lý do nâng cấp: Website cũ do một đơn vị khác xây dựng nghèo nàn công nghệ, tốc độ lại quá chậm, khả năng nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng không tốt nên không đáp ứng được nhu cầu cập nhật và quảng bá thông tin cho 584 Nha Trang.

584nhatrang

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]