Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Đại lý thức ăn thủy sản Hương Luận - Thôn 5 - Tam Hải - TT. Núi Thành - Q.Nam

Ngày 14/6/2014 Triển khai phần mềm Quản lý kinh doanh

Phân hệ quản lý kho - tSFB cho Đại lý thức ăn thủy sản Hương Luận - Thôn 5 - Xã Tam Hải - TT. Núi Thành - Quảng Nam.