Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai phần mềm Ooffice cho trường THPT Bắc Trà My

Ngày triển khai 04/09/2013 Tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam